تمام نمایندگی های مجاز نگین خودرو دارای فاکتور با فرمت یکسان مطابق تصویر فوق می باشند

فاکتور های صادره به دو بخش خدمت داخلی و کالا تقسیم می شوند که در قسمت خدمت داخلی کلیه اجرت ها درج میگردد و در بخش کالا کلیه قطعات مصرفی درج می گردد و در ستون آخر مرکز هزینه خدمات و کالا به عبارتی اینکه هزینه فوق بر عهده مشتری می باشد یا گارانتی تعیین میگردد .

از نکات بسیار مهمی که مشتریان محترم قبل از امضا فاکتور لازم است جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه انسانی و عواقب احتمالی شماره شاسی خودرو و کیلومتر پذیرش خودرو مندرج در فاکتور را کنترل نمایند.


لینک مشاهده فاکتور خدمات پس از فروش نگین خودرو