renault shahpary شاه پری نماینده رسمی نگین خودرو گارانتی رنو خدمات پس از فروش رنو

گارانتی

عاملیت شاه پری با سطـــــــــــــح کیفی A و رتبــــــــــــــه یـــــــــــک شرکت بازرسی کیفیت و کنتــــــــــرل ایران آماده ارائه کلیه خدمات گارانتــــــــــــی و رفع عیوب خودروهای نگین خودرو می باشد

گارانتی چیست ؟

واژه گارانتي به مجموعه تعهداتي گفته مي شود که سازنده در قبال وقوع هرگونه ايراد ناشي از کيفيت نامطلوب مواد و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود، تحت شرايط و زماني خاص، جهت رفع آن چه از طريق تعمير و چه از طريق تعويض قطعات بر عهده مي گيرد. در اين حالت کلیه هزينه هاي بر عهده شرکت نگین خودرو است.


موارد نقض و لغو گارانتی:

تمامى خودرو یا قسمت هاي مرتبط در حالات زیر از پوشش گارانتی خارج می شود: 

 1 -در صورتیکه بر اثر تصادف یا حوادث، اتومبیل دچار عیب و نقصى گردد که بر عملکرد قسمتهاى دیگر خودرو تاثیر بگذارد. 

 2 -دستکاري سیستم کیلومترشمار به طوري که تشخیص مسافت طی شده ممکن نباشد. 

توجه: چنانچه کیلومترشمار خودرو شما کار نمى کند در اسرع وقت به نزدیکترین شعبه یا عاملیت خدماتى شرکت نگین خودرو مراجعه نمایید. 

 3 -هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو انجام پذیرفته باشد. 

 4 -اعمال هرگونه تغییرات در خودرو نظیر تقویت موتور، حذف قطعات یا جایگزین نمودن قطعات دیگر (خارج نمودن خودرو از شرایط استاندارد اولیه)

 5 -در صورت نصب لوازم جانبی و یا آپشن هاى مرتبط با برق خودرو در خارج شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو. مانند: دزدگیر

 6 -عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب (حتى کوتاه مدت) از خودرو نظیر عبور با خودرو از میان آب که منجر به آسیب به موتور گردد- استفاده در مسابقه رانندگی و .... 

 7 -استفاده از هرگونه ادتیو، مکمل هاي سوخت، مواد انژکتورشوي، سوخت ناخالص و ... بدلیل احتمال آسیب به موتور یا سیستم سوخت رسانی

 8 -در صورتى که سرویس هاى ادوارى خودرو (مطابق با موارد مندرج در بخش «سرویس ها و نگهدارى خودرو» این دفترچه راهنما) در موعد مقرر و در شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو صورت نپذیرفته باشد.

 9 -در صورتى که پلاك شناسایى هویت خودرو از بین رفته باشد


محدودیت های گارانتی به شرح ذیل می باشدبرای دانلود دفترچه گارانتی کلیک نمایید 

دفترچه گارانتی.pdf