renault shahpary شاه پری نماینده رسمی نگین خودرو گارانتی رنو خدمات پس از فروش رنو

اتمام زودتر یمی از لنت ها

چرا لنت های ترمز به صورت ناموزون مستهلک می شوند؟

/post-99

موقعیت هایی وجود دارد که لنت های ترمز ممکن است از هر طرف به طور ناهموار مصرف شود. بسیاری از دارندگان خودرو در این باره سردرگم می شوند و مطمئن نیستند که چرا این اتفاق می افتد.