renault shahpary شاه پری نماینده رسمی نگین خودرو گارانتی رنو خدمات پس از فروش رنو

ترمز

چرا لنت های ترمز به صورت ناموزون مستهلک می شوند؟

/post-99

موقعیت هایی وجود دارد که لنت های ترمز ممکن است از هر طرف به طور ناهموار مصرف شود. بسیاری از دارندگان خودرو در این باره سردرگم می شوند و مطمئن نیستند که چرا این اتفاق می افتد.