renault shahpary شاه پری نماینده رسمی نگین خودرو گارانتی رنو خدمات پس از فروش رنو

حلوبندی

طبق خودرو چیست و چه وظیفه ای دارد؟

/post-26

طبق خودرو قطعه ای فلزی است که در دو سر دارای بوشهای محوری است که از یک سو به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می گردد و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد.